bác nào làm máy photo ở hn mà khách hang có máy copyprinter các bác ko sửa được thì nhắn cho mình nhé. cộng tác 2 bên cùng có lợi
thank

View more latest threads same category: