Mực trong từ nhiều nên bị phun mực dính trên cao áp Drum,
Lá lúa hộp từ lâu ngày bị cúp hoặc bể nát, làm mực dính lên cao áp
Nên điều chỉnh lại lượng mực vừa phải