cho bản in lên khay nạp bản gốc thì bản in ra bị đẩy lên mất mấy li
vd như bản in có 10 dòng thì nó đẩy mất đi 1 dòng ý ạ
cho em hỏi có code để chỉnh ko ạ
thank

View more latest threads same category: