PDA

View Full Version : Điện tử ứng dụng 1. Cơ bản: Nguồn một chiều – DC
 2. Điện từ trường
 3. Dòng điện xoay chiều
 4. Sử dụng đồng hồ VOM
 5. Sử dụng đồng hồ Digital
 6. Điện trở
 7. Cơ bản tụ điện
 8. Cơ bản: Cuộn dây
 9. Cơ bản: Đi ốt – Diode
 10. Cơ bản: Transistor
 11. Cơ bản: Mosfet