PDA

View Full Version : Thông Báo Kỷ Luật, Điều Chức  1. Thông báo điều chức
  2. Thông báo xử lý thành viên vi phạm nội quy
  3. Thông báo tài liệu cannon IR 2016-2010 do laitang và khoacoitnt upload
  4. Thông báo cách thức đăng ký thành viên vietcopy.org
  5. Thông báo sự cố mất Database
  6. Nhắc nhở thành viên spam bài
  7. Hậu quả của những thành phần phá hoại