PDA

View Full Version : DocuPrint C1110 công nghệ đột phá của Xeroxvch.tech
08-11-2009, 18:59
http://i618.photobucket.com/albums/tt264/hieulax/p1110-1.jpg