Notice: Hạy sử dụng tiếng việt có dấu khi chat
#@vch.tech had just pruned the shoutbox#