Notice: Hạy sử dụng tiếng việt có dấu khi chat
[21-02 09:19 PM] @vch.tech: Spam khiếp thế
#@vch.tech had just pruned the shoutbox#