Em chưa làm đến mấy con này.bác nhatthuc0000 có thể cho e 1 bản để nghiên cứu được không? Email: duongfptqn@yahoo.com