[QUOTE=nhatthuc0000;40821]<br>&nbsp;
bạn đã có SM của dòng máy này chưa , có cần mình gửi không.
như anh Songtin nói các máy đời mới xuất bản từ năm 2012 trở đi không còn SH nữa. tích hợp vào luôn...