Mình đang cần service của dòng 256, 306 để tham khảo code 4 số, bạn có thể share được không. Email mình là thetruongp@gmail.com
Thank ^^