có thể cho minh xin SM e856 đc ko ạ, hoặc đổi xerox đời mới _ hacklove1987hacklove@gmail.com