Hoan nghênh bạn tham gia diễn đàn.
Nếu tài liệu là sách thì chịu khó đem đi scan.
Muốn chia sẻ thì up lên mediafire.com rồi đưa link lên đây
Muốn trao đổi hay bán thì để lại email.