ẹc!cũng mún tham gia mà xa was!em ở ngoài bắc cơ ah!