ngày mồng 4 tết âm lịch tổ chức đại hội đi. mỗi người mang theo một thùng bia và 200.000 (để mua mồi). ăn hết uống hết rồi về. OK không anh em.