Inbox giúp mình cái Pass nhé Mod, thanks bạn nhiều. Không biết cái Manual này có phải download từ trang chủ của Ricoh không vậy?