Chào
SharpVn: sao tôi bấm nút thanks mà kg thấy nội dung vậy bạn. có gì báo cho biết với nhé . Thanks

http://vietcopy.org/images/statusicon/user-offline.png