bac sharpvn oi bac có tài liệu cua dòng 6501,7501 không cho em xin vói em dang lam dòng này ma chưa có tài liệu thanks bác