Dùng code để giảm bớt chi phí cho mình và cho khách hàng ( nhưng phải đảm bảo chất lượng cho khách - không làm ảnh hưởng đến thương hiệu ) tốt nhất là xài hàng ngoài 2-3 lần rồi chuyển sang hàng...