cho mình tài liệu cod mp 4000 đi mấy pro ơi .
gửi mail cho mình nhé letrung_kt89@yahoo.com