Em cũng có 1 quyển full 1k6 trang, mạn phép bác chủ thớt chia sẻ cùng anh em đây ạh.
https://app.box.com/s/6527xdkhw5u3u8sglga70ilriyc6z5fb