cảm ơn bác sharpVn rất nhiều, em đang mong đợi bác post những phần tiếp theo, mong tin bác