Chào các pro.

Như tiêu đề, máy photocopy Docucentre IV-4070 của em xuất hiện lỗi 062-397 & 062-393.
Tình trạng hiện tại:
- Khởi động lên màn hình.
- Báo lỗi 062-397 & 062-393 sau khi vệ sinh,...