https://www.mediafire.com/file/chjly8wj5r5gbk3/USB+GM-2040.jpg/file

Có phải bạn cần cái này không?
Cho SĐT, email . tôi sẽ liên hệ