Ặc! vứt rồi mà người ta còn chưa chịu share nữa, còn gài pass nữa, bó tay.