Cái này là do đầu bình mực và cái chụp không phù hợp nhau. Gỡ ra kiểm tra