Vậy cuối cùng là DC IV 3065 Full hay là Xerox 5335 Full