Pan này đơn giản lắm. Tháo con rom trên board đèn xóa làm vệ sinh sạch sẽ, thay cái tụ 47uF bằng tụ mới, dùng RP7 vệ sinh toàn bộ socket trên main board phái sau máy. >>> Bao chạy