Bạn thử format lại ổ C và active xem được không? Nhớ chọn Primary, update MBR nữa nhé, XP mà không cài được chơi game làm sao? :D