Có nguyên con Ricoh 5001 nè anh em, thanh lý nguyên con luôn nhé!