738739
nhờ mọi người chỉ giúp nguyên nhân với, e đã thay cụm mực và bình mực của máy khác sang mà vẫn bị. e để ý khi máy không photo mà bình mực vân quay (bình quay ngược ra). Mực tràn ra rất nhiều.