Usb bây giờ hiếm à . Kick 60n xài đi. Roller thì đầy mà