cái này mà giờ còn hỏi,còn đi thi nữa à!thôi nghỉ nghề cho rồi,vì dòng máy analog còn đâu mà sữa trời!hahaha