Kiểm tra Nguồn , và bo tiếp xúc giữa bo điều khiển( cần kiểm tra Ram , ổ Cứng .vv ) và Bo chính , xem thêm tại đây : https://chothuemayphoto247.net/loi-sc-672-may-photocopy-ricoh-la-gi/