kiểm tra và vệ sinh thanh ram trước nhé.0906.888.130