Tôi chỉ phỏng đoán theo bạn mô tả thì có 2 cái cần làm :
1 Vệ sinh thật kỹ L/H Chute + cụm regist + Cụm khay + Cụm nhông vách máy (Vệ sinh toàn bộ bushing luôn)
2 Kiểm tra lại Exit sensor

Nếu...