em ở cty nào thế,bây giờ mà còn thi xerox V sao ta???nếu ở sg thì liên hệ anh.