SC 672 là controller kg khởi động dc.bạn ktra dram 256,or thẻ SD cắm phía trên thẻ in/scan