Cho dù Digital có phát triển đến mức nào thì nền tảng cuối cùng vẫn là Analog.