dạo này anh em nghỉ hết THÁI lên làm lảo đại luôn ta.