hj, thân chào các ace trên 4rum, mình có vấn đề thế này, sáng nay khởi động máy photo được 1 cuốn sách, xong máy báo lỗi SC 672, đọc service thì thấy có liên quan đến controller board, bị ram hay...