mình có 1main p3 inte/370, 1main p4 gigabye/478, 3main Asus p5 gcmx/775, 1 main ecs gct-m2/775 mình ở tiền giang.bác mua liên hệ mình