Cái này bác thay cum trục chờ hay còn gọi là trục đăng ký là hết bệnh ngay.