người ta hỏi một nẻo trả lời 1 đường spam kiểu này lần sau mình tiễn lên đường luôn quá