bạn đã vi phạm nội qui dd:
1/ up bài vô nghĩa
2/ up nhiều bài có nội dung trùng lắp (quảng cáo cho trang web)
Vậy xóa bài ban nick 1 tháng.