mình không thấy có nút thank .. chắc là fải gõ "thank you" thôi.!!