em vẫn chưa làm được, các bác cho em xin chi tiết cách cài được ko