Đây là lỗi thường xuyên của dòng sản phẩm này.Chấp nhận mua 1 con chíp đểu lắp vào là ok(mực nhận 100%) hoặc dùng lại chíp cũ(mực chỉ nhận 25%)