Chào bạn!
Bạn có thể cho mình xin pm Docuworks (cả Key) được không? Mình đang cần để đọc 1 số tài liệu, bản mình dùng hết hạn rồi.
Cảm ơn bạn nhiều.