Đây là một diễn đàn hay và bổ ích. Rất mong mọi người cùng chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có. Các lớp đàn anh chỉ giáo cho các lớp đàn em. Với phương trâm. Kiến Thức không bao giờ thừa

Cảm ơn...