Xin chào mọi người! Mình chuyên làm máy Kyocera Mita mà diễn đàn mình ít menb dùng nhỉ?